Дарение Ротаракт и КСУДС - ШУМЕН

Дарение Ротаракт и КСУДС - ШУМЕН

ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И

РОТАРАКТ - ШУМЕН

 Ротаракт клуб – Шумен направи дарение на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. От името на организацията Мая Маджарова и Даниела Венкова предоставиха детски рисувателни комплект – книжки за

оцветяване „Прозорец в митологията" и цветни моливи. Желанието на младите ротарианци е книжките да бъдат предоставени на деца, настанени в приемни семейства и деца, които са ползватели на социални услуги в социалния комплекс.

 Представителите на Ротаракт клуб заявиха своето желание да подкрепят социалните работници в работата с деца по време на арт – ателиетата, групите за взаимопомощ, детските празници и ваканционната програма.