ЦОП към ИСДП оказва подкрепа на пострадалите от земетресение в град Перник

ЦОП към ИСДП оказва подкрепа на пострадалите от земетресение в град Перник

       През изминалите две седмици екип от специалисти на Център за обществена подкрепа в София оказа спешна кризисна помощ на пострадалите от земетресението жители на град Перник.

Над 150 деца и възрастни потърсиха подкрепа  и се възползваха от индивидуални психологически консултации, тъй като съществуваше висок риск за неадаптивно справяне, а при някои - пълна демобилизация.
       Акцентът при осъществената кризисна интервенция  беше върху възстановяването на независимото функциониране на пострадалите и преодоляване на последиците от травматичните събития.
        На децата и родителите беше оказана помощ и съдействие да оценят и анализират проблемите в момента, да развият практически стратегии за справяне.