Цикъл от лекции на Фройдиско поле - България "Какво иска един психоаналитик"

Цикъл от лекции на Фройдиско поле - България

От месец декември стартира цикъл от лекции на Фройдиско поле - България

"Какво иска един психоаналитик"


Лекциите се реализират с подкрепата на Специалност "Социална педагогика" към Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" и на Френския Културен Институт - София.

Програма

Петък, 09 декември 2005 г.

Г-жа Джудит Милер, президент на Фондация "Фройдиско поле" "Психоанализата:защо и как?"

Водещ дискусията г-жа Нели Петрова, доцент в Катедра по социална педагогика към ФНПП на СУ"Климент Охридски"

Петък, 13 януари 2006 г.

Г-н Филип Лакаде, психоаналитик , член на Световната Асоциация по Психоанализа:

"Заявката за уважение при юношата"

Водещ дискусията Евгени Генчев, предстедател на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологическо консултиране (БАПП)

Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски"

Петък, 26 май 2006г.

Г-н Патрик Монрибо, психоаналитик,член на Световната Асоциация по Писоханализа:

"Какво представлява психоаналитичното лечение"

Водещ дискусията г-жа Хариета Манолова, клиничен психолог в детската психиатрична клиника "Св. Никола" към Медицински университет

Лекциията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски"

Петък, 23 юни 2006

Д-р Даниел Роа , психоаналитик, член на Световната Асоциация по Психоанализа:

"Семейството: неговата функция, неговите употреби"

Водещ дискусията г-жа Весела Банова, зам.председател на Държавната агенция за закрила на детето

Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски"

ВХОД СВОБОДЕН

За справки: г-жа Нели Петрова, 02/852 47 13, e-mail:npetrova_dimitrova@abv.bg