Четвърта конференция по психотерапия – „Стандарти и практики" от 09.04-11.04.2010г.

Четвърта конференция по психотерапия – „Стандарти и практики

На 09.04.2010 г. до 11.04.2010 г. психологът от Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик взе участие в проведената във Варненски свободен университет Четвърта конференция по психотерапия – „Стандарти и практики".

 

На конференцията бяха представени обучителните критерии и стандарти на различните школи. Беше представен редът за обучение на бъдещите психотерапевти, как се прилага всеки метод и в какви случаи се използват. В три паралелно протичащи уъркшопа представители на различните школи имаха възможност да представят метода си.

В последният ден на конференцията бе представена и работата по изработването на Закон за психотерапията.