Честит 1 юни!

Честит 1 юни!

Екипите на ЦОП "Славейков" и ЦОП "Надежда" управлявани от ИСДП взеха участие в четири дневно събитие организирано от Столична община посветено на 1 юни – ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО. От събота до вторник родителите имат възможност да се запознаят с хора от екипите на услугите, а децата да се забавляват със специална програма подготвена от организаторите, да се включат в игри, викторини и да творят. Поканата за участие е от направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ към Столична община.

Идеята за детския празник 1 юни, се ражда през 1925 г. на Световната конференция в Женева, посветена на благосъстоянието на децата.

Като Международен ден за защита на децата е учреден през 1949 г. от Съвета на Международната демократична федерация на жените, а от 1950 г. се чества официално в 51 държави.

През 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обявява първи юни и за Световен ден на родителите като признание на ролята им за благосъстоянието на децата и спазването на техните права.