Центърът за професионално обучение към ИСДП организира обучения с гост-лектор Ортодокси Саломон

Центърът за професионално обучение към ИСДП организира обучения с гост-лектор Ортодокси Саломон

Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучения с гост-лектор Ортодокси Саломон:

  • Системен подход в социалната работа. Дата на провеждане: 16-20 юли 2014 година, 40 учебни часа.
  • Използване на древногръцки митове в системния подход в социалната работа. Обучението е с обща продължителност 3 дни, 24 учебни часа и ще се проведе през седмицата 24-30 ноември.

Обученията са предназначени за социални работници и психолози.  Участниците в обученията ще получат знания и умения за прилагане на системния подход в социалната работа с деца и семейства

След успешно завършване на обучението, участниците ще получат Удостоверение, доказващо придобитите знания и умения.

 

Ортодокси Саломон е френски клиничен психолог, системен психотерапевт на двойки и семейства и обучител. Тя има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работи транскултурална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция.

Работила е като клиничен психолог в Медико-професионален институт за юноши с умствена изостаналост (Мозел) и в Асоциация РЕАЛИЗ (Вилер-ле-Нанси) специализирана в приемната грижа. В Център за функционална реадаптация (Нанси) има опит като психотерапевт. Преподавател в университет Нанси 2 по Системен подход.

Г-жа Сaломон има магистърска степен по Клинична психология и психопатология от университет Париж 13, както и допълнителна университетска специализация по Транскултурна психология в същия университет.

 

Таксата за обучението „Системен подход в социалната работа” е 400 лв, а за „Използване на древногръцки митове” е 250 лв.  Плащането може да се извършва и на месечни вноски от 100. Месечното плащане ще ви позволи да си запазите място в обучението, тъй като местата са ограничени!

Таксата се заплаща по банков път по сметка:

„Институт по социални дейности и практики” ЕООД
ЕИК 200197724:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF

За да заявите участние, моля изпратете попънен приложения регистационен формуляр.