Център за обществена подкрепа - София към ИСДП стартира ателие „Релаксация”

Център за обществена подкрепа - София към ИСДП стартира ателие „Релаксация”

През месец март 2012 г. в Център за обществена подкрепа - София към ИСДП стартира ателие „Релаксация”.

Групата е подходяща за деца на възраст 3 -6 г. със специфични потребности : деца с нарушена моторика , деца с нарушения в комуникативните умения и деца със затруднения с контрола и концентрацията. Правят се упражнения за контрол над дишането , поза на тялото , проследява се също така и груповата динамика.

Релаксацията е свързана с подпомагане на изграждането на телесната схема на децата и подобряване на контрола над движенията и моториката като цяло.

В ателието могат да се включват деца с посочението по горе нужди за което очакваме заявки от отделите „Закрила на детето”.