Бъдещи майки завършиха поредния курс на Училището за бременни в КСУДС - Шумен

Бъдещи майки завършиха поредния курс на Училището за бременни в КСУДС - Шумен

Все повече се засилва интереса към Училището за бременни към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – град Шумен. На 19.07.2012г -15 млади майки завършиха своята подготовка за бъдещото майчинство.

Основната цел на Училището за бременни е подкрепа на бъдещите майки при подготовката за раждането и посрещането на бебето. С подкрепата на психолози,социални работници,АГ специалисти, педиатри,рехабилитатори, бъдещите майки и бащи научават повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват в женския организъм, за първата среща с бебето, изграждането на основни умения за полагане на грижи, общуването с бебето още по време на бременността. Курсовете за бременни са безплатни и се провеждат в КСУДС –Шумен.