Борба с трафика на хора към Община Пазарджик

Борба с трафика на хора към Община Пазарджик

  По повод Европейски ден за борба с трафика на хора на 18.10.2011 год., Комплекса за социални услуги за деца и семейства организира две информационни срещи съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Пазарджик.

Срещите бяха проведени на територията на КСУДС Пазарджик с ученици от осми и девети клас на Математическата гимназия в града. Целта им беше да се провокира и насочи вниманието на децата към проблема за трафик на хора и начините да се предпазим от въвличаве в него. Беше представен  кратък обучителен филма за трафика на хора, които беше предоставен от Комисията. След това срещата продължи с ролева игра, в която участниците бяха резделени на пет групи. Всяка група работеше по пет отделни образа, което са част от системата за трафик на хора – едната група трябваше да представи мечтите на връстниците, втората група образа на близките на жертвата на трафик, третата група трябваше да представи образа на трафиканта, следващата – образа на жертвата на трафик, последната група трябваше да представи начини, по които можем да се предпазим от въвличане. Всяка група се представи от говорител. Имаше възможност за дискусия и обратна връзка в края на срещата.