Безплатни обучения по програмата "Аз мога повече"

Безплатни обучения по програмата

ИСДП има удоволствието да ви информира, че има сключено споразумение с Агенция по заетостта за предоставяне на обучение по програма „Аз мога повече”, финансирана от ОПРЧР.

Какво трябва да знаете за програмата?

  • Обучението е безплатно
  • Желаещите кандидатстват в бюро по труда по местоживеене или месторабота
  • Могат да кандидатстват заети лица на трудов договор, или самонаети лица
  • Не могат да участват държавни служители, от местната или държавна администрация, от министерствата

Повече информация за програмата можете да намерите на  сайта на Агенция по заетостта.
www.az.government.bg

Кога се приемат документи за 2012 г?

От  15 октомври 2012 г. във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”. Документи ще се приемат до 2 ноември 2012 г. включително.
Документите за участие по програмата са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.
Изтеглете документите от тук:
Декларация
Заявлениe

ИСДП ще предоставя безплатно обучение по следните ключови компетентности и теми:

Обучение по ключова компетентност: Общуване на роден език
•    Умения за комуникация с деца. Техники за интервюиране – 16 часа
•    Умения за комуникация с възрастни. Техники за работа с клиенти – 16 часа

Обучение по ключова компетентност: Обществени и граждански компетентности
•    Умения за позитивно родителстване – 32 часа
•    Дружелюбно за детето изслушване и участие в правни процедури – 32 часа
•    Умения за работа с деца с поведенчески проблеми – 32 часа
•    Социална анимация с деца – 32 часа

Обучение по ключова компетентност: Умение за учене
•    Обучение за обучители. Дизайн и провеждане на обучителни дейности – 30 часа
•    Обучение на обучители на кандидати за приемни родители – 40 часа
•    Обучение на обучители на кандидати за осиновители – 30 часа
•   Умения за индивидуално супервизиране на процеса на професионално учене и израстване в помагащите професии -36 часа
•  Умения за групово супервизиране на процеса на професионално учене и израстване в помагащите професии -36 часа