Бебе на един месец е настанено в приемно семейство

Бебе на един месец е настанено в приемно семейство

   На 13.05.2011г. след успешна съвместна работа между Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ гр. София, Дирекция „Социално подпомагане"-Младост, Дирекция „Социално подпомагане"- Ботевград, "УМБАЛ „Св. Анна" гр. София и професионално приемно семейство от Ботевград,

бебе на един месец намери своето семейство. Това е първото приемно семейство в града и благодарение на доброто сътрудничество между всички участници в процеса още едно дете получи своя шанс да бъде отглеждано в семейна среда. През целия процес приемният родител беше подкрепян от социален работник от ОЦПГ - София. Надяваме се и ще продължим да работим за успешна приемна грижа и намаляване на броя на децата в институции.