Арт терапия в КСУ Шумен

Арт терапия в КСУ Шумен

Програма по арт-терапия беше реализирана от 7 до 11 юли в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

Студенти по магистърска програма „Психология" към университета в Толуза и психолози от Комплекса работиха с две групи клиенти – деца, преживели насилие и майки, настанени в Звено „Майка и бебе", с които се работи по превенция на изоставянето на децата в специализирана институция.

Целта на Програмата бе да се даде възможност на децата и майките да изразят своите мисли и чувства чрез изкуството. Творчеството чрез изкуството създава диалог със самия себе си. Използвайки различни артистични действия, участниците изживяват и изразяват трудни за обяснение с думи емоции, конфликти или дори събужда спомени.

На 18 юли в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ „Петко Славейков" – София ще се проведе заключителна среща на работещите екипи от Шумен, Пазарджик и София, реализирали Програмата по арт – терапия.