Актуално от ЦОП

Актуално от ЦОП

На 14.09.09 бе проведена работна среща в ОЗД „Възраждане в която участваха екипите на Одела и ЦОП.

На срещата бе представен Центъра, последните събития около неговото развитие, услугите които в момента се предлагат, и планираните дейности. Бяха обсъдени конкретни аспекти в съвместната дейност, които се нуждаят от актуализиране.

През седмицата бе изготвена Програма за провеждане на кампания по мобилна работа.Основната цел на програмата е да бъдат популяризирани услугите в ЦОП и промяна в чувствителността и обществените нагласи по проблемите на децата в риск. Това ще се осъществи чрез системни срещи с дванадесет училища в района, представяне на предлаганите услуги в центъра и постигане на договорености с директорите, учениците, родителите и педагогическия персонал. Очаквани резултати от програмата са оптимизиране дейността на ЦОП, чрез активно издирване на целеви групи, нуждаещи се от подкрепа. Изготвена брошура която да служи като помощно средство при представяни на услугите.

На 17.09.09 бе проведена първата от планираните срещи с директорката на 113 СОУ „Сава Раковски" където бе проявен интерес и насрочена нова среща за договаряне на вида и начина за извършване на услугите.

На 17 и 18 тази седмица представител от екипа на ЦОП участва в работна среща – „Деца в безопасност" организирана от Център за приобщаващо образование.