Актуално от ЦОП 12.10.2009

Актуално от ЦОП 12.10.2009

Във връзка с провеждането на мобилната работа по популяризиране услугите на ЦОП в началото на седмицата бяха уговорени работни срещи с директорите на три училища в района на Центъра.

До края на седмицата бяха осъществени посещения на наши екипи в пет столични училища. Директорите приеха положително представените услуги и изразиха желание за съвместна работа.

За периода 08-09 октомври представител на Центъра участва в обучение в гр. Стара Загора на тема „По пътя на промяната" за развитие на услугата приемна грижа в града.

През седмицата бе проведена работна среща с партньори от сдружение «Приятелско сърце». На срещата бяха обсъдени възможности за включването на нови специалисти, които до водят ателиета по интереси в Центъра.

През седмицата бяха проведени сесии от следните ателиета по интереси:

- Сряда: ателие „Кино и видео"; ателие „Футбол";

- Четвъртък: ателие „Компютърна грамотност";

- Петък: Ателие „Мода";

- Събота: Ателие „Футбол".