Актуално от КСУДС Пазарджик 18.12.2009

Актуално от КСУДС Пазарджик 18.12.2009

От 15 до 17 декември се проведе обучение на тема „Връзка с медиите и изграждане на умения за разработване на тематична кампания по приемна грижа".

Водещ на обучението беше Диана Нинчева.Участие взеха екипите на ОЦПГ гр.София, гр.Перник и гр.Шумен, както и представители от КСУДС-Пазарджик.

Предстоящи събития

На 21.12.2009 г., от 15:00 ч. в залата на „Архитектите" към зала „Маестро Г. Атанасов" ще се проведе Кръгла маса на тема "Взаимодействие между институции и организации на ниво Oбщина за превенция на отпадането от училище" по проект „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище".
На 22.12.2009 г. в КСУДС ще се проведе Коледно тържество за деца клиенти на Комплекса.