Актуално от изминалата седмица

Актуално от изминалата седмица

На 21.12.2009г. /понеделник/ от 15.00 часа в "Зала на Архитектите" към Община Пазардик, се проведе кръгла маса по повод финализирането на проекта по МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности- апробиране на модел за превенция на отпадане от училище".

Участие в кръглата маса взеха партньорите работещи по проекта на местно ниво – Община Пазарджик – сектор „Образование и култура"; заместник кмет по хуманитарна политика към Община Пазарджик - Георги Спасов; директорите на трите училища партньори по проекта - СОУ „Георги Брегов" гр. Пазарджик, ОУ „Стефан Захариев" гр. Пазарджик, ОУ „Христо Ботев" гр. Пазарджик; социални работници от КСУДС Пазарджик; представители на Асоциация „Родители", ДАЗД и др. На Кръглата маса участие взе и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, ИСДП София и Ръководител проект Георги Нешков, ИСДП София. Участие в организираната Кръгла маса взеха и деца, включили се в ателиетата по проекта. Кръглата маса бе отразена и от местните печатни и електронни медии на гр. Пазарджик.

На 22.12.2009г. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе Детско коледно тържество. По време на тържеството имаше много игри, гатанки, кръстословици, които разпалиха интереса на децата. Всяко дете с радост се включваше в организираните дейности. Особено вълнуващ момент за децата бе посрещането на Дядо Коледа и даряването на децата с лакомства. Накрая всяко дете получи от Дядо Коледа и подарък.