Актуални новини от КСУДС-Пазарджик

Актуални новини от КСУДС-Пазарджик

На 05.03.2010 г. се проведе изслушване на дете в Синята стая с цел по -обективна работа по случая .

 

На 09.03.2010 г. социални работници от КСУДС взеха участие в родителски срещи в различни училища с цел популяризиране груповата работа на Комплекса и услугите, които се предоставят за деца и семейства.

На 10.03.2010 в ЦОП - София се проведе среща между директорите на КСУДС - Пазарджик, КСУДС - Шумен и ЦОП – София, на която се разгледаха предоставяните социални услуги.

На 12.03.2010 г. стартира едно от ателиетата по програма, която включва различни групи за ангажиране свободното време на настанените клиенти в Звено „Майка и бебе" и център „Спешен прием". В програмата са предвидени провеждане на „Група по готварство и здравословно хранене", „Бюджетиране и разпределяне на наличните средства", ателие „Гимнастика" и ателие „Танци".