Актуални новини от Комплекса в Пазарджик

Актуални новини от Комплекса в Пазарджик

На 22.10.2009 г. (четвъртък) стартира групата за „Взаимопомощ на майки ползвали и ползващи услугите на Звено „Майка и бебе".

 

На 23.10.2009 г. (петък) се проведе тържество – концерт в КСУДС по повод закриване кампанията по приемна грижа. Концерт изнесоха деца от ЦДГ „Пролет". Сред гостите бяха Директор на Дирекция „Социална политика" към Община Пазарджик, Директора на Дирекция „Социално подпомагане", деца от ЦНСТ град Пазарджик, деца от ДМСГД град Пазарджик. Почетни гости бяха приемни родители. Заключително слово произнесе директора на КСУДС - г-жа Яна Станева. На събитието бяха поканени и журналисти от местен в-к „Марица" и „Знаме", които отразиха интервю с приемен родител и приемното му дете. Събитието беше отразено от „Телекабел" и „Pa–медия" – електронен ежедневник.

На 23.10.2009 г. (петък) социални работници от КСУДС Пазарджик взеха участие в организирана лекция в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Темата на лекцията бе – „Когато възпитанието е невъзможно" с лектор белгийски психоаналитик.

На 28.10.2009 г. (сряда) се състоя работна среща между Ръководството на КСУДС Пазарджик, Началник О"ЗД" град Пазарджик, Директор на Дирекция „Социално подпомагане" град Пазарджик и представители на Регионална Дирекция „Социално подпомагане". В срещата участваха и представители на ИСДП Софияу - доц. Нели Петрова-Димитрова.

Състоя се среща между представителите на програма „Социални услуги за деца и семейства в риск" в КСУДС Пазарджик и с участието на председателя на управителния съвет на ИСДП София.

На 28.10.2009 г. (сряда) в Комплекса се проведоха две групови супервизии на майки ползващи услугата Звено „Майка и бебе". Участие в супервизиите взе и доц. Нели Петрова-Димитрова.

На 28.10.2009г. (сряда) се проведе среща между Мария Македонска – ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето" към КСУДС Пазарджик и Динка Танчева - директор на НУ „Отец Паисий" гр. Пазарджик. Целта на срещата бе обсъждане на конкретни казуси на деца с прояви в училище и механизми за сътрудничество при работа с такива деца. На училището се предостави бланка за подаване на сигнал към Отдел „Закрила на детето" гр. Пазарджик.

На 29.10.2009 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на КСУДС се проведе поредната лаборатория. Представен бе случая на социални работници от ЦОП Велинград. Участие взеха представители на различни институции от град Пазарджик и региона. Провеждането на ежемесечни лаборатории се превърна вече в едногодишна практика за Комплекса.