Актуални новини от дейността на Комплекса в Шумен

Актуални новини от дейността на Комплекса в Шумен

В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Екипът на Дневен център за работа с деца на улицата организира мобилна социална работа.

Целите, които си постави екипът бяха социалната услуга да бъде представена на родители, които живеят в двата квартала с ромско население Витоша и Бяла пръст, както и проучване на потребностите на деца да бъдат насочени за подкрепа към Дневния център към Комплекса за социални услуги в Шумен.

Бяха проведени работни срещи с педагогическите съветници, на които бяха представени целевите групи и възможностите за подкрепа на деца в риск. В изпълнение на целите на Програмата за мобилна социална работа от ОУ «Н.Й.Вапцаров» са насочени деца за групова работа. Подкрепа и подготовка за училище ще получат и 7 деца от СОУ „Трайко Симеонов", за които има риск да отпаднат от системата на образованието.

Социалните работници продължават обходите за регистриране на просещи и скитащи деца.

Старта на Кампанията „Бебета помагат на бебета", която стартира Комплекса за социални услуги беше отразен от медиите в Шумен. Получихме подкрепа от вестниците „Шуменска заря", „24 часа", „Топ новини". Директорът на Комплекса представи идеята на Кампанията в ефира на Форте радио. Телевизия Шумен също представи с репортаж призива на социалните работници.

Кампанията е насочена към родителите, чийто бебета вече са пораснали и имат желание да дарят омалелите дрешки, детски колички и бебешки аксесоари.

Продължава работата на екипите по идентифициране и наблюдение на деца въвлечени в тежки форми на труд. Екипът работи активно по превенция на отпадането на децата от училище и въвлечени в тежки форми на детски труд. Освен индивидуалната работа с децата, бяха реализирани поредица от дейности. Екипът организира курс за професионална ориентиране, съвместно с партньорите от Дирекция „Бюро по труда"; продължи работата на групите за житейски умения и неформално образование – подготовка за училище. Беше организирана среща с работодателите, на която бяха представени видовете труд, които не засягат правата на децата, както и въпроси за процедурата за кандидатстване за разрешително пред Дирекция „Инспекция по труда". След оценка на потребностите 106 деца са получили материали за училище, раници и дрехи.

Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен и се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.

По покана на Директора на Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, представители на Комплекса за социални услуги присъстваха на церемония по откриването на Площадка за игра за деца с инвалидни колички и сензорна зала, изградена с помощна на дарители от Великобритания. Представителите на двете институции обмениха опита си в работата с деца с увреждания, като беше поставен акцент върху груповите програми за изграждане и затвърждаване на житейските умения у децата.

На 28.10.09 г. се проведе професионалната лаборатория за изследване на детето. Специалисти, представители на институции работещи с деца дискутираха казус от практиката и заедно търсиха решение за най-ефективното управление на социалния случай. Присъстваха представители на КСУДС, ОЗД, педагогически съветници, РПУ, медицински специалисти от училища в Шумен.