7 и 8 срещи на мобилния екип

7 и 8 срещи на мобилния екип

На 28 и 29 септември се проведоха 7 и 8 срещи-обучения на Мобилния екип от специалисти подготвящи и изслушващи деца жертви и свидетели на престъпления към ИСДП.

Участваха общо 11 психолози и социални работници работещи на територията на София и Шумен. Включиха се и нашите скъпи колеги от Комплекса за социални услуги в град Пловдив, в който от скоро функционира „синята стая”- стая за щадящо изслушване на деца.


Спецалният ни гост-обучител адв. Диляна Гитева представи детайлно гражданско-правните и административни производства и особените правила за участие на деца в тях.


Целият екип й благодари за предоставената информация и се надява за бъдеща съвместна работа!