Ще стартира обучението "Интервюиране на деца"

Ще стартира обучението

Уважаеми колеги,
На 11 и 12 декември ще се проведе обучението "Интервюиране на деца”.

Обучението е насочено към социални работници и психолози, директно работещи с деца.

Заявки се не се приемат, тъй като групата е запълнена.

Обучението има за цел да повиши познанията на професионалистите за спецификата на интервюирането на деца, видовете, фазите и характеристиките на интервюирането и неговите цели.

Обучението включва 14 часа /един ден 8 часа и един ден 6 часа/

Моля, потвърдилите участници да заплатят таксата за обучението в размер на 80 лв, най-късно до 3-ти декември 2012 година. Таксата се заплаща по банков път на сметката на „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF
ОББ Клон Руски паметник, София.

ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.