30.09.2005 - На 2 октомври 2005 г. се открива КСУ Шумен

30.09.2005 - На 2 октомври 2005 г. се открива КСУ Шумен

На 2 октомври 2005 г. се открива Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен, където услугите ще се извършват от Институт по социални дейности и практики. Комплексът ще бъде открит от Министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, кмета на Шумен и г-н Оскар Де Брюн Копс мениджър на Световна банка за България.