На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници

На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници

 

В дните 26 – 28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници в метода „Моята раничка”. Този метод е разработен от Беп ван Слотен и Ринске Мансенс, които бяха и обучители в рамките на семинара.

Методът е помощен инструмент за социални работници, настойници и приемни родители при общуването им с деца в приемна грижа на трудни теми, сред които преместването в приемното семейство и причината това да се случва. Този метод не се фокусира върху престоя в семейството, а по-скоро върху въпросите „Защо?” и „Как се е стигнало до там?”

На 28-ми септември в Център за обществена подкрепа към ИСДП се проведе демонстрация на метода с участието на деца, настанени в приемни семейства и приемните родители които се грижат за тях.

Обучението беше реализирано със съдействието на ИСДП, МСС и БМЧК.