18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

ТРАФИК НА ХОРА: ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Комплекса за социални услуги за деца и семейства се присъединява към кампанията, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора.

 

Социалните работници ще раздават материали и ще информират шуменци какви са начините да се предпазим от попадане в мрежа за трафик на хора. Срещите с шуменци са планирани за 16 октомври от 9 до 12 часа и ще се осъществят в района на Сити център /РУМ/, Централната градска част /пред театъра и кино Херсон, квартал Тракия, районите Гривица и площад Оборище. Материали ще бъдат раздавани и по училищата в Шумен.

С включването си в Националната кампания социалните работници си поставят за цел да насочат вниманието на общността и най-вече на младите хора към проблема. Екипът, организирал кампанията споделя: „Посоката може да бъде само една – да бъдем непримирими към експлоатацията на деца и жени; да сигнализираме Полицията и Отдела за закрила на детето; да изразяваме активно гражданската си позиция и подкрепяме инициативи, които поставят на общественото внимание проблеми като трафика на хора".

Най - много жертви на трафик с цел сексуална експлоатация стават жени и момичета, някой от тях почти деца, а младежите често стават жертва на трудова експлоатация в съседни на България държави. Една от основните причини всички тези хора да стават жертва на трафик е липсата на достатъчно информация по проблема, какви механизми използват престъпните групи за въвличане в трафик и как се избягват ситуации с висок потенциален риск.