12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД

12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД

С послания отправени към възрастните, на 12 юни, ученици от Шумен се включиха в Световния ден за борба с детския труд. В училищата в Общината се проведоха дискусии, които обхванаха повече от 420 ученици.

На шуменци бяха раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата.

В читалище «Добри Войников» от Комплекса беше организиран спектакъл, на който ученици от СОУ «Панайот Волов» и III ОУ „Димитър Благоев" изразиха своята гражданска позиция към проблема. Дебат по темата представи позиции „За и против детския труд". На специална церемония бяха връчени наградите на отличените творби от конкурса за есе и колажи. Кампанията за насочване на вниманието на местната общност към тежките форми на детски труд и последиците от въвличането на децата беше организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с подкрепата на парньори на социалната институция от Шумен. Тя бе и част от инициативите на Комплекса по Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.