054/850785 - ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

054/850785 - ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен стартира нова услуга – Гореща телефонна линия за деца преживели насилие.


Новата услуга се реализира в партньорство с Областната дирекция на полицията, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, Дирекция „Социално подпомагане", Отдел за закрила на детето – Шумен.
Горещата телефонна линия приема обаждания, носещи информация за извършено насилие върху дете или заплаха от насилие. По телефона, социалните работници дават информация, свързани пряко с правата на детето и неговата закрила, информират и насочват клиенти към партньорски институции, местни и национални програми и услуги, които отговарят на потребностите на децата – жертва на насилие.
Основната цел на екипите, които ще работят по обезпечаването на Горещата телефонна линия е да се стимулират хората да сигнализират, когато са свидетели на насилие върху деца, както и социалните работници и психолозите да окажат подкрепа на децата, преживели насилие и хората, които сигнализират.