Центрове за обществена подкрепа - София

Центрове за обществена подкрепа - София

Институт по социални дейности и практики управлява два Центъра за обществена подкрепа в град София - ЦОП "Надежда" и ЦОП "Славейков", които предоставят социални услуги за деца и семейства.  Центровете разполагат с база, съобразена с характера на услугите - подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители, зали за обучения, синя стая в ЦОП "Славейков". 

При нас подкрепа могат да намерят:

 • Родители, които изпитват трудности в грижата си за децата;
 • Родители и деца, сблъскали се с насилие, свидетели или пострадали от престъпления;
 • Кандидати за осиновители или приемни родители;
 • Осиновители и приемни семейства;
 • Деца и младежи, изживяващи трудни моменти в развитието си;
 • Деца и младежи, попаднали в съдебната система.

 

Сектор "Услуги за подкрепа на семейството"

Сектор „Услуги за подкрепа на семейството“ е място, в което подготвени специалисти имат за задача да придружат клиента в търсенето и намирането на изход, в преодоляване на трудности, съпътстващи реализацията на родителстването.

В сектора работят социални работници и психолог, които предоставят следните услуги:

 • Групови програми за повишаване на родителски умения;
 • Медииране на взаимоотношенията родители – деца;
 • Консултиране на родители;
 • Обучение на кандидат – осиновители и кандидати за приемни родители;
 • Супервизия на професионални семейства;
 • Група за взаимопомощ на осиновители.

Специалистите от Центровете са преминали редица обучения за повишаване на техните професионални знания и компетентности; ефективността на работата по отделните случаи и намаляване на субективното отношение към клиентите на услугите се осигуряват чрез периодичните супервизии и методически насоки от страна на експертите на Институт по социални дейности и практики.

 

Сектор "Услуги за подкрепа на детето"

В нашият екип са включени психолози, социални работници и логопед. Различните специалисти се включват в работата по случаите, съобразно изведените в оценката на потребностите нужди: 

 • Подкрепа за деца от семейства, които се развеждат или са в етап на раздяла. Провеждане на медиирани срещи дете-родител;
 • Социално-педагогическо консултиране за деца;
 • Подкрепа на деца, за които има риск да отпаднат от училище  - Училищна подкрепа
 • Психологическа подкрепа на деца, жертва на насилие;
 • Кризисна интервенция
 •  „Интегрирани правно-социални услуги за приятелско към детето правосъдие”: Подготовка на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление за изслушване в съда и прокуратурата;  Изслушване на деца жертва или свидетели на насилие в специализирано помещение – „Синя стая";
 • Подкрепа и наблюдение на деца, настанени в приемни семейства;
 • Ателиета и групови програми според желанието, интересите и нуждите на децата;

 

Принципите на работа, от които се ръководим, са базирани на правата на децата:

 • Индивидуализиран подход - индивидуалната оценка позволява да се оценят нуждите на всяко дете в контекста на неговата уязвимост и право на специална закрила. Всяко дете е уникално.
 • Стремим се да предоставяме съвкупност от услуги на едно място, насочени към нуждите на детето. Да бъде информирано, включено в услугата.
 • Мултидисциплинарен и мултиинституционален подход и взаимодействие между всички инстиции, които се включват в работата по случая – социални служби, училище, полиция, при случай на деца жертви или свидетели на  насилие – съд, прокуратура, здравни служби.

 

Когато Важният си ти! - Сектор "Интензивна социално-педагогическа подкрепа за деца в конфликт със закона и техните семейства"

Ние сме сравнително млад екип, сформиран в началото на 2014, който бе натоварен първоначално да пилотира пакет от услуги и дейности за деца от 14 до 18 години в конфликт със закона и за техните семейства. Услугите са  базирани на принципите на уважение и зачитане на правата на детето, на неговия най-добър интерес, на резилианс подхода, споделеното родителство и доброто третиране, които да допринесат за успешното  социално включване на децата и превенция на повторни прояви. В нашия екип са включени социални работници и психолози, психотерапевт, младежки социален работник, юрист. Различните специалисти се включват съобразно изведените в оценката нужди.

Вярваме, че чрез нас децата и младежите откриват и развиват доброто в себе си и всяка малка крачка напред е голям стимул за нас. Обединява ни вярата в промяната в промяната и в това,че всеки има право на втори шанс!

Радваме се на успехите с децата,  когато:

 • приемат себе си като можещи, справящи се; имат опори в своята история; имат планове за своето бъдеще; харесват себе си!
 • наблюдаваме промяна в отношението към другите – приемане на подкрепа; поддържане на връзка по конструктивен начин с професионалисти; общуване с приятели, съученици; създаване на нови връзки.
 • има промяна в поведението – изпълнява договорените в личния си план ангажименти; ходи на училище, на училищна подкрепа, професионални курсови, програми; участва в програми за развитие; участва в организиране на ежедневието, самоорганизация, има нови успехи и постижения.

 

Услугата, която предоставяме,  представлява индивидуализиран комплекс от дейности и услуги, насочени към личностно развитие, услуги за професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и умения за търсене на работа.

 

Как да се свържете с нас?

Център за обществена подкрепа "Славейков"  се намира на улица „Пиротска" 175, в близост до кино „Арена–Запад" и булевардите „Константин Величков", „Вардар", „Ал. Стамболийски". В района се намират две метростанции, близо са разположени спирки на трамваи 3, 8, 10, 11, 19, 22, както и на автобуси с номера 11 и 8,10, 11, 19, 22, както и на автобуси с номера 11 и 83.

За контакти:  тел: 02/920 42 38 | e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg  

 

Център за обществена подкрепа "Надежда" се намира в квартал "Надежда - 1", ул. Сава Филаретов 23, в сградата на бившия Дом "Асен Златаров". 

За контакти: тел: 02/9361026 | e-mail: cop_nadejda@abv.bg

Работното време на Центровете е от 9 до 19 ч. всеки делничен ден.