Кампания "Лоши традиции"

Кампания

Насилието не трябва да бъде традиция. Да предотвратим малтретирането на деца! Да спрем да нагрубяваме децата – думите нараняват!   Какви са последиците от боя като възпитателно средство? Можем ли да спрем тази традиция от поколения? Насилие ли е да наричаш детето си „глупак, тъпак, кретен и пр.”? Какви чувства изпитва детето при грубите думи, до какво може да доведе това? Как да се справя без бой и обиди, когато детето има неприемливо поведение? Ако имам трудности като родител, къде и каква подкрепа мога да получа? Ако имам информация за страдащо дете, какво да направя?  

Ако искаме децата ни да са самостоятелни, уверени, настойчиви, обичливи – трябва да им дадем обич, сигурност, уважение, доверие, подкрепа.  Добре е да си дадем сметка, че:

  • насилието над децата може да ги направи насилници;
  • насилието над децата може да доведе до ниско самочувствие, трудности в общуването, нежелание за учене и постижения и др.;
  • колкото по-малко е детето, преживяло насилие, толкова по-тежки могат да бъдат последиците;
  • обидите, унижението, критикуването, не учат детето, те му причиняват страдание и усещане, че не е обичано и уважавано.

Ако детето ви изкара от търпение, не преминавайте границата! По­търсете съвет.  

Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК. Проектът е съвместна инициатива на НПО от 6 източноевропейски страни за период от 4 години (2010-2013) с цел повишаване чувствителността и експертността по отношение на проблема със злоупотребата и пренебрегването на деца в тези страни.

Проектът е координиран от полската фондация „Ничии деца”. В сътрудничество с координатори от всяка от останалите страни – България, Латвия, Литва, Молдова, Полша и Украйна, са създадени възможности за увеличаване на информираността и са изготвени стандарти за превенция и намеса на територията на шестте държави.  

Към кого е насочена кампанията:   Родители/Професионалисти, работещи с деца /учители, педагози, психолози и др./ Деца  

Цели:   повишаване на обществената чувствителност към негативните последици от малтретирането на деца повишаване информираността на родителите и съдействие за справяне с трудностите на родителството без насилие и унижение към децата