“Защитено изслушване” в Италия: методи и техники за събиране на показанията на непълнолетни лица в съдебни производства

“Защитено изслушване” в Италия: методи и техники за събиране на показанията на непълнолетни лица в съдебни производства

Материалът е подготвен от Витториа Куондаматео и Грета де Сантис от Асоциация “Il fiore del deserto” от Италия, специализирана в работата с деца жертви и деца извършители на престъпление. Презентацията запознава с основни точки от методологията за провеждане на „защитено изслушване” на деца по време на правни процедури, и оперативните фази около интервюто. Презентацията дава и насоки за прилагане на един от утвърдените в Италия и по света протоколи за провеждане на интервю, т.нар. поетапно или Step-Wise interview (Yullie, 1990).