Въведение в Резилианса

Въведение в Резилианса

Целта на този наръчник е да подкрепи обучението на професионалисти, работещи с деца по един съвременен подход за  превенция, възпитание, третиране, терапевтиране на деца, срещнали се с тежки преживявания, травматични събития.  Наръчникът е в помощ на обучителите по „Въведение в резилианса”, както и на обучаваните по тази тема.

Наръчникът се стреми да представи чрез обобщени тезиси основните разбирания за един човешки феномен, показващ как едни хора успяват да се „вдигнат” и да продължат след тежки преживявания, дори да бъдат по-силни след тях, а други изпадат в различни патологии.

Наръчникът предлага и тезиси по т.н. подход за резилианс, който обхваща както познания за превенция на патологии при среща с травматични събития, така и познание за интервенции, насочени към подкрепа на резилианса у вече преживели травматични събития.

Отделено е също място на т.н. добро третиране, което е би могло да бъде концепция на цялостен подход за превенция на насилието и на последиците от него и интервенция и в родителството, и в образованието, и в отношенията в общността.

Като помощник в обучението, наръчникът съдържа и някои тезиси за интерактивно обучение.

 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова