Участие на деца в правни процедури – Наръчник, част 2

Участие на деца в правни процедури – Наръчник, част 2

Това е втората част на сборника "Участие на деца в правни процедури". Тук са изложени психологическите особености при децата, преживели насилие, видовете насилие и последиците от тях върху децата. В Наръчника са описани и симптомите на малтретиране и насилие, които работещите с деца трябва да познават и да могат да откриват, както и редица изследвания в различни страни. Включени са и съвременни политики за работа със семейства с рискови фактори за малтретиране на деца.