Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие

Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие

Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие
Доц. д-р. Нели Петрова-Димитрова

 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова