Стаж в Център за майки - Метц, Франция

Стаж в Център за майки - Метц, Франция

Материалът представя впечатления и изводи от стажа на Д-р Надя Стойкова в центъра за майки град Метц, Франция

Автори


д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова