Становище на ИСДП относно реформата в младежкото правосъдие

Становище на ИСДП относно реформата в младежкото правосъдие

Становището съдържа описание на конкретните проблеми в съществуващата правосъдна система по отношение на правоприлагането при деца в конфликт със закона, целта на реформата в детското правосъдие и предложение за поредица от стъпки към нея.

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова
ИСДП  и екип
ИСДП и екип