Стандарти за качество на център „Барнахус”

Стандарти за качество на център „Барнахус”

Моделът Барнахус може да се разглежда като опит за „привеждане в действие“ на правото на децата да получават адекватна подкрепа и закрила и да имат достъп до  дружелюбно към тях правосъдие. Европейските стандарти за център „Барнахус“ включват тези практики за работа и следователно трябва да се разглеждат като ориентир по пътя към утвърждаване на правата на децата – жертви и свидетели.

Изведени са 10 стандарта.