Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца

Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца

Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца. Изследването е проведено през 2010г. от Фондация "Ничии деца" Полша и обхваща страните България, Литва, Латвия, Молдова, Полша и Украйна (EN)

Автори


Фондация
Фондация "Ничии деца"