Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца

Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца

 

Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца: България, Литва, Латвия, Молдова, Полша и Украйна - Nobody's Children Foundation 2010 (EN)

Автори


Фондация
Фондация "Ничии деца"