"Ще свидетелствам в съда" - помагало за деца и младежи

Детето свидетел изисква специална грижа. 

Помагалото "Ще свидетелствам в съда" е създадено от фондация "Ничии деца", Полша и адаптирано на български език от Институт по социални дейности и практики и Съюза на съдиите в България, в рамките на проект Coalition for child-friendly interviewing, чиято основна цел е да се защитят правата на детето, което участва в наказателното производство. Предназначено е за деца и младежи на възраст между 10 и 15 години. 

 От помагалото детето - свидетел ще разбере:

  • каква е задачата на свидетеля, който се явява в съда.
  • с кого ще се срещне като свидетел.
  • какво се случва по време на съдебното производство.
  • как изглежда стаята, в която ще се яви като свидетел.
  • какво ще се случи след края на съдебното производство. 

 

Автори


Фондация
Фондация "Ничии деца"