Сексуалното насилие над деца - анализ на ситуацията в България

Сексуалното насилие над деца - анализ на ситуацията в България

Изготвен през 2005 година, основна цел на настоящия доклад е да очертае състоянието на проблема за сексуалното насилие над деца в България към онзи момент, да анализира конкретните постижения и проблеми на действащата система за превенция на насилието.

 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова