Сексуалната експлоатация на деца и млади хора - нагласи към проблема в избрани страни от Централна и Източна Европа

Сексуалната експлоатация на деца и млади хора - нагласи към проблема в избрани страни от Централна и Източна Европа

Докладът представя резултатите от международно изследване, осъществено от Фондация "Ничии деца" в 6 страни от Централна и Източна Европа в рамките на проекта"Превенция на сексуално малтретиране и експлоатация на деца в Централна и Източна Европа - цялостен подход". Проучването е проведено през 2015 година и изследва обществените нагласи към сексуална експлоатация на деца и млади хора.

Автори


Dorota  Żurkowska
Dorota Żurkowska