Резилиансът – да го открием!

Резилиансът – да го открием!

„Защото резилиансът е безспорен: прекалено много житейски случки опровергават крайно песимистичните прогнози. Резилиансът ни приканва също да преразгледаме нашите идеи, теории, поведения и практики.

Определящите фактори отстъпват пред възможността за растеж, диагностиката се разширява от източниците, които биват откривани и използвани, а жертвата, клиентът или пациентът не се свеждат до съвкупност от проблеми. На тях се гледа преди всичко като на човешки същества, които живеят в определена среда.”

Toзи сборник се издаде през 2007 г. в рамките на проект “Инивационни практики в Централна северна България” в подкрепа на Фондация Оук.

Под общата редакция на проф. Нели Петрова-Димитрова.
Материалите за резилианс са предоставени от обучителите и консултантите: Стефан Ванистендал, Мишел Мансио, Ортодокси Соломон.

Част от теоретичните материали са предоставени от ДАЗД.

Преводните материали са изготвени от доц. д-р Стоян Атанасов.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип