Реализиране на програма за обучение

Реализиране на програма за обучение

Насоки за реализиране на програма за обучение на възрастни и използване на интерактивни техники. 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова