Развитие на алтернативни услуги включително приемна грижа в контекста на реформата на системата за закрила на децата – опитът на България

Развитие на алтернативни услуги включително приемна грижа в контекста на реформата на системата за закрила на децата – опитът на България

Анализът на ситуацията в България, изготвен от проф. Нели Петрова, е представен на втория Форум за закрила на децата за Централна Азия, 12-14 Май 2009 г., Бишкек, Киргистан

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова