Работа със семейства, които извършват насилие: опит от Италия

Работа със семейства, които извършват насилие: опит от Италия

Настоящата презентацията е изготвена от Витториа Куондаматео и Грета де Сантис от Асоциация “Il fiore del deserto” от Италия, специализирана в работата с деца жертви и деца извършители на престъпление. Материалът представя някои насоки за работата със семейства, в случаите в които един или двамата родители са извършили насилие над своето дете.