Програма за обучение на работещи с деца-жертви

Програма за обучение на работещи с деца-жертви

Програма за въвеждащо обучение на междуинституционални екипи, работещи с деца и други уязвими жертви на престъпления.

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова
доц.д-р Велина Тодорова
доц.д-р Велина Тодорова
доц.д-р Екатерина Гетова
доц.д-р Екатерина Гетова