Професионална етика и първи контакт

Професионална етика и първи контакт

Презентацията разглежда професионалната етика при провеждане на разпит на жертвата и подкрепа и отношение към жертвата при първи контакт.

Материалът е по проект Правосъдието, приятел на детето - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие (договор No. JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465) 2016-2017

Автори


д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова