Професионализиране на професиите в социалната работа – съвременни аспекти

 Професионализиране на професиите в социалната работа – съвременни аспекти

Така поставена темата изисква въвеждане на няколко основни под-теми – кои са професиите в социалната работа, какво означава професионализиране и кои са основните актуални аспекти на професионализирането днес. Този доклад представя част от отговорите на част от тези въпроси, като отправна точка е работата на екип на нашата катедра "Социална педагогика и социални дейности" по проект, целящ именно да допринесе за професионализиране на помагащите професии, изпълнявани в помощ на клиенти (деца, юноши и стари хора) , които са в ситуация на изоставяне.[1]  Докладът разглежда по-скоро резултатите в областта на оказване на помощ на деца в ситуация на изоставяне.

 

[1] През 2006г. катедрата по „Социална педагогика и социално дело” стартира своето участие в проект Реле 2, чиято цел е да подпомогне професионализирането на помагащите професии, ориентирани към деца, юноши и стари хора в ситуация на изоставяне в редица страни на Европа чрез синтезиране на опита на девет европейски страни. В Проекта участваха Академия на Гренобъл, Франция; Университета в Яш, Румъния,; Асоциация  Румъния; Кофе скуле, Дания; Иноватион,  Германия; Университета в Печ, Унгария; Каза Пия, Португалия; Софийски университет «Кл.Охридски», България. Всеки от партньорите беше привлякъл свои пратньори във всяка страна и с тяхно участие бяха сформирани три работни групи, които работиха в периода 2006-2008г в областта на стандартите за професиите и стандартите за обучение по тези професии.

 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова