Програма "Приказно ателие"

Програма

Програмата „Приказно ателие” е предназначена за деца на възраст от 4 г. до 7 г. Състои се от девет концептуално и тематично свързани ателиета, които се провеждат от екип от двама психолози, запознати със спецификата на ранното детско развитие. В ателието могат да участват до осем деца, но не по-малко от шест, за да не се губи груповата динамика и да има по-ефективни резултати след изпълнение на планираните задачи. Програмата е подходяща и при работа с деца, отглеждани от приемни семейства.

Автори


Деяна Жечева,  Добринка Стоянова
Деяна Жечева, Добринка Стоянова