Превенция на телесното наказание за най-малките деца в България, доклад

Превенция на телесното наказание за най-малките деца в България, доклад

Превенция на телесното наказание за най-малките деца в България

Автори на доклада:
доц. д-р Нели Петрова-Димитрова 

 

доц. д-р Любослава Пенева 
Маргарита Врачовска 
Д-р Валентина Лихарска 
Ангелина Даскалова 
Вера Рангелова 
Десислава Енчева 
Росен Иванов 
Под общата редакция на доц. д-р Нели Петрова - Димитрова

Съдържание
1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМА
Какво се разбира под телесно наказание?
Насилие върху малки деца
Характеристика на семействата, в които рискът от насилие е висок
Влияние на телесното наказание върху развитието на детето
2. ЗАКОНОВА РАМКА
Законова рамка за превенция на насилието над деца
Специфични законови регулации и практики за деца от 0 ДО 3 години
Мерки и механизми за превенция на телесното наказание
3. ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ и СТАТИСТИКА ЗА СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ.
Анализ на данните за насилие над деца 2010 година
Анализ на данните от описателната статистика на НТЛД „116 111".
Насилие над деца през 2011 година
4. СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ АСПЕКТИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ТЕЛЕСНОТО НАКАЗАНИЕ (НАСИЛИЕТО) НАД ДЕЦА (0-3 Г.)
Социални услуги за превенция на на насилието над деца от 0-3 години
Здравна подкрепа на деца отОТ 0 ДО 3 години
5. ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ УПОТРЕБАТА НА ТЕЛЕСНО НАКАЗАНИЕ
НА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Прикачени файлове

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип