Препоръки

Препоръки
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (FR)
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (EN)
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (GR)
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (LT)
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (LV)
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (PL)
 • Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европейско ниво (BG)

Препоръки за превенция на сексуалното насилие над деца в институции

 • Препоръки от България (EN)
 • Препоръки от България (BG)
 • Препоръки от Гърция (EN)
 • Препоръки от Гърция (GR)
 • Препоръки от Литва (LT)
 • Препоръки от Литва (EN)
 • Препоръки от Латвия (EN)
 • Препоръки от Латвия (LV)
 • Препоръки от Полша (EN)
Прикачени файлове